Noderīgas saites

Pavisam pilnīgi aprakstīt visu jums nepieciešamo informāciju ir gandrīz neiespējami, jo dažādās, ar apbedīšanu saistītas formalitātes ievērojami mainās visdažādāko, ārejo faktoru ietekmē.

Atsevišķās Latvijas valsts pilsētu pašvaldībās, iespējas saņemt atbalstu atšķirīgā līmenī. Tāpāt, atkarībā no personas sociālā stāvokļa, mainās pieejamo pabalstu apjoms un iespējams, arī tā izsniegšanas kārtība.

Šī iemesla dēl, iesakām jums pašiem uzzināt vairāk, par jums interesējošām lietām kādā no tālāk norādītajām interneta vietnēm.

• Par personas tiesībām saņemt apbedīšanas pabalstu – VSAA

• Informācijas par valsts piešķirto apbedīšanas pabalstu – Latvijas Republiks Labklājības ministrija

• Viss par apbedīšanas iespējām Rīgas pašvaldības kapsētās – Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls

• Par mantojuma iegūšanas iespējām un mantojuma sadali – Mantojuma pieņemšanas veidi: likumiskā mantošana

• Noteikumi par darbinieku sociālajām garantijām – Likumi.lv

• Rīgas Domes Labklājības Departamenta sociālā palīdzība –  Rīgas Domes Labklājības Departaments