Apbedīšanas pabalsts

Atvadīšanās no kādā mūžībā aizgājuša tuvinieka nekad nav viegla. Šie mirkļi vienmēr saistās ar lielu pārdzīvojumu, paaugstinātu stresa līmeni un lielu apjukumu.

Tomēr ir pat ļoti svarīgi, ka tu šādos brīžos spēj saglabāt skaidru domāšanu, lai varētu laicīgi parūpēties par visu nepieciešamo. Pats svarīgākais par ko noteikti vēlamies parūpēties ir pienācīgu atvadu noorganizēšana, kas cieņpilnā, pēdējā gaitā ļautu izvadīt aizgājušo personu.

Pabalsts

Tomēr bēru organizēšana, atkarībā no tuvinieku vēlmēm, var izmaksāt pat ļoti lielu naudas summu. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, laicīgi nokārtot visas nepieciešamās formalitātes, lai iegūtu iespēju saņemt pabalstu par tuvinieka apbedīšanu.

Kas ir apbedīšanas pabalsts

Pēc kādas konkrētas personas nāves iestāšanās, šīs personas tuviniekiem, saskaņā Latvijas Republikas likumdošanu pienākas pabalsts, par šīs personas nāvi un apglabāšanu.

Šo pabalstu ir iespējams pieprasīt divpadsmit mēnēsu laikā, pēc tam, kad konstatēta attiecīgā tuvinieka nāve. Šo pabalstu pieprasīt un saņemt ir iespējams tikai konkrētām personām, kas saistītas ar aizgājēju.

Jāatceras arī tas, ka šo pabalstu aprēķina un izmaksā balstoties uz čekiem, kas apliecina norēķinus par izmantotajiem pakalpojumiem un iegādātajiem piederumiem, kas paredzēti attiecīgā tuvinieka apglabāšanai.

Kā rīkoties lai iegūtu iespēju saņemt šo pabalstu

Lai iegūtu iespēju saņemt pabalstu par tuvinieka apbedīšanu, vispirms nepieciešams saņemt izziņu,par attiecīgās personas nāves iestāšanos.

Ja tuvinieka nāve ir iestājusies slimnīcā vai atrodoties mediķu uzraudzībā ārpus tās, šo izziņu izsniegs slimnīca, kurā atradies jūsu tuvinieks, vai kuras darbinieki viņu ir apraudzījuši.

Bet ja nāve iestājusies ārpus slimnīcas un mediķu uzraudzības, pēc izziņas par nāves iestāšanos nāksies vērsties pie šīs personas ģimenes ārsta.

Pēc izziņas par nāves iestāšanos saņemšanas, attiecīgās personas miršanas faktu ir jāreģistrē dzimtsarakstu nodaļas iecirknī, kuras darbības reģionā attiecīgā persona ir mirusi vai kuras darbības reģionā reģistrēta pēdēja, mirušās personas dzīves vieta.

Pēc personas nāves reģistrēšanas, dzimtsarakstu nodaļa jums izsniegs attiecīgās personas miršanas apliecību, kas vēlāk būs nepieciešama dažādu formalitāšu nokārtošanai, piemēram mantojuma saņemšanai, bezmaksas kapavietas saņemšanai u. c.

Miršanas apliecība nāksies uzrādīt arī tad, kad dosieties pieprasīt pabalstu par tuvinieka apglabāšanu.

Lai pieprasītu pabalstu par tuvinieka apglabāšanu, jums ir jāiesniedz rakstveida iesniegums par šī pabalsta pieprasīšanu, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

To ir iespējams izdarīt personīgi ierodoties kādā no šīs aģentūras birojiem un aizpildod nepieciešamo veidlapu. Šo pieprasījumu ir iespējams izdarīt arī elektroniski.

Speciālā dokumenta formā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūŗas mājas lapā atrodamajā veidlapā norādot visu tur pieprasīto informāciju.

Vai arī aizpildot šo veidlapu ar roku un nosūtot to pa pastu uz kādu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģenturās birojiem.

Kam tiek piešķirts pabalsts par tuvinieka apbedīšanu

Latvijas valsts pabalstu par tuvinieka apbedīšanu piešķir:

  • Personai, tā apgādībā bijušā tuvinieka nāves iestāšanās gadījumā, ja šī persona ir sociāli apdrošināta
  • Personai, kas ir sociāli apdrošināta un ja tā uzņēmusies kādas citas sociāli apdrošinātas personas apbedīšanu
  • Jebkuram ģimenes loceklim vai citai personai, ja tā ir faktiski uzņēmusies, kādas sociāli apdrošinātas personas vai tā apgādībā bijušas personas apbedīšanu, ja šī konkrētā persona ir mirusi viena mēneša laikā pēc jebkādu darba attiecību izbeigšanas vai arī pašnodarbinātās personas statusa zaudēšanas.

Cik liels ir pabalsts par tuvinieka apbedīšanu

Konkrētu summu, kādu iespējams saņemt tuviniekiem, pieprasot pabalstu par tuvinieka nāves iestāšanos un šīs personas apbedīšanu, nosaukt ir ļoti grūti.

Tas tāpēc, ka šī pabalsta apmēru ietekmē dažādi faktori, kas saistīti ar mūžībā aizgājušo personu. Precīzāku informāciju jūs varat saņēmt Valsts sociālās apdrošināšanas mājas lapā internetā vai personīgi ierodoties kādā no šīs aģentūras birojiem.

Vērsieties pēc palīdzības

Lai visas nepieciešamās formalitātes tiktu veiksmīgi nokārtotas jau laicīgi, ieteicams vērsties pie kāda apbedīšanas biroja, kas garantēs drošu, pabalsta pa tuvinieka apbedīšanu, saņemšanu.

Šādā veidā būs daudz vieglāk pierādīt visus maksājumus, kas veikti, lai apbedītu mūžībā aizgājušo personu.

Ja apbedīšanas birojs, kura sniegtos pakalpojumus vēlaties izmantot sava tuvinieka bēru ceremonijas organizēšanai, vēlas pieprasīt papildu samaksu, par šādu pakalpojumu sniegšanu, ieteicams meklēt palīdzību citā apbedīšanas birojā, kas lielās konkurences apstākļos jums ar prieku palīdzēs.