Apbedīšanas pakalpojumi

Lai vai cik ļoti mēs to nevēlētos, ir lietas, ar kurām mums vienkārši ir jāsamierinās.

ApbedīšanaTās ir pavisam dabiskas lietas, ar kurām agrāk vai vēlāk nākas saskarties ikvienam no mums. Un tieši tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs visi to saprotam un arī uztveram kā pilnībā dabisku procesu. Jo patiesībā, ko gan citu mēs varam darīt.

Kāda tuva cilvēka aiziešana aizsaulē vienmēr saistās ar lielu apjukumu, izteikti augstu stresa līmeni un lielu satraukumu. Tomēr, lai cik grūti tas arī nebūtu, šādās situācijās, patiešām liela nozīme ir tam, ka tu un citi klātesošie spēj saglabāt mieru un skaidru apziņu.

Viens no svarīgākajiem iemesliem ir tāds, ka saprotoša attieksme pret notiekošo ļaus tev un arī citiem tuviniekiem izprast situāciju un tas savukārt ļaus laicīgi nokārtot visas nepieciešamās formalitātes.

Visu patiešām nepieciešamo lietu laicīga sakārtošana jums ļaus veiksmīgi pēdējā gaitā aizvadīt aizgājušo personu. Un kas ir patiešām svarīgi, tas ļaus šo nozīmīgo ceremoniju aizvadīt bez liekiem starpgadījumiem.

Un tieši tas ir tas, ko ikviens no mums patiesi vēlas. Proti, lai aizgājējs tiktu pavadīts cieņpilnā ceļā. Dodot iespēju, šim cilvēkam dusēt mūžīgā mierā.

Patiesi svarīgs mūsu dzīves posms

Apbedīšana ir viens no svarīgākajiem cilvēka dzīves posmiem un tieši tāpēc ir svarīgi parūpēties par labi organizētu bēru norisi.

Lai viss noritētu veiksmīgi, bez liekām problēmām, ir ļoti svarīgi zināt tās lietas, kuras jānokārto laicīgi. Pretējā gadījumā pastāv pat ļoti liela iespēja, ka atvadīšanās aizsaulē aizgājušā cilvēka var izvērsties patiešām nepatīkama.

Un to nu gan nevēlētos neviens. Jo pašsaprotami, ka no mūžībā aizgājušās personas mēs vēlamies atvadīties pienācīgi, izrādot cieņu, ko šī attiecīgā persona ir izpelnījusies savas dzīves laikā.

Tieši šī viena galvenā iemesla dēļ ir svarīgi prast saglabāt mieru un rīkoties pareizi jau no paša sākuma.

Pirmās lietas, kam jāpievēršas

Patiešām liela nozīme ir tam, kā tu rīkosies tuvākajā laika pēc tuvinieka zaudēšanas. Tas navar nopietni ietekmēt turpmāko notikumu attīstības gaitu.

Pirmkārt, iespējami drīzāk pēc attiecīgā cilvēka nāves iestāšanās, jāsazvana neatliekamā medicīniskā palīdzība vai arī ģimenes ārsts.

Atkarībā no situācijas, atbildīgās personas izsniegs izziņu par attiecīgās personas nāves iestāšanos. Šīs izziņas iegūšana ir patiešām svarīga, jo bez tās, mirušā cilvēka tuviniekiem, var rasties nopietnas problēmas, kas varētu būt saistītas ar mirušās personas ķermeņa uzglabāšanu morgā vai dažkārt, pat nopietnām problēmām, kas varētu negatīvi ietekmēt mirušās personas ķermeņa guldīšanu mūžīgajā zemes gultā.

Patiešām svarīgi ir ņemt vērā to, cik nozīmīgi ir kvalitatīvi morga pakalpojumi, veiksmīgā apbedīšanas procesā.

Dažādi apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji ir izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar policijas un ātrās palīdzības darbiniekiem. Ņem to vērā gadījumā, ja līdz ar ātro palīdzību vai atsevišķos gadījumos, policijas ekipāžu, reizē ierados kāda noslēpumaina apbedīšanas biroja darbinieki.

Tev ar šiem cilvēkiem nav jāsadarbojas un tev ir dotas pilnas tiesībās pašam izvēlēties sev piemērotāko šī, tik ļoti svarīgā pakalpojuma sniedzēju.

ziedi

Apbedīšanas birojs

Lai atvadīšanās no mūžībā aizgājušās personas būtu patiesi cienīga un šī personas varētu pavisam mierīgi gulties mūžīgās atdusas vietā, bēru process ir jānoorganizē patiesi labā līmenī.

Par to vislabāk spēs parūpēties apbedīšanas birojs. Tomēr ir svarīgi šo nozīmīgo punktu apdomāt un rūpīgi izvērtēt visas iespējas. Ir jāprot izvēlēties tādu pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina, ka tiek sniegti patiesi kvalitatīvi apbedīšanas pakalpojumi.

Ko nodrošina kvalitatīvi šī pakalpojuma sniedzēji

Vēsturiski atvadas no aizgājušā sastāv no vairākām daļām, no kurām katra paredzēta pilnīgai, aizsaulē aizgājušās personas, izvadīšanai. Tas nozīmē, ka bēru organizatoriem ir jābūt spējīgiem pilnvērtīgi parūpēties par ikvienu no šīm bēru daļām.

Pašsaprotami, šī pakalpojuma sniedzējiem ir jābūt spējīgiem pārvietot mūžībā aizgājušās personas ķermenis no morga līdz kapsētai, kurā tas tiks apglabāts.

Aizgājušās personas tuvākajiem cilvēkiem ir jādod iespēja izvēlēties, šīs personas mūžīgās atdusas vietas gultu, jeb citiem vārdiem sakot, jāpiedāvā zārks. Tāpat, bēru organizatoriem ir jāspēj nodrošināt bēru mielastu un vēl citus, nepieciešamos bēru pakalpojumus.

Jāmin, ka tiešām kvalitatīvi pakalpojuma sniedzēji tik tiešām sadarbosies ar katru ģimeni atsevišķi un būs gatavi palīdzēt visdažādākajos veidos.

Piemēram iespējams minēt, ka dažādi apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji piedāvā atlaides ģimenēm ar zemiem ienākumiem, turklāt ikvienam klientam palīdz nokārtot visas formalitātes, lai aizgājušā radinieki varētu būt droši, ka pilnā apmērā tiks saņemts apbedīšanas pabalsts.

Viss nepieciešamais

Ir ļoti svarīgi, ka apbedīšanas biroja darbinieki ņem vērā visas aizgājēja tuvinieku vēlmes. Tādā veidā tiek nodrošināts tas, bēres tiek noorganizētas tā, kā to būtu vēlējies arī pats mūžībā aizgājušais.

Tajā pašā laikā, izvēlētā biroja darbiniekiem vajadzētu darboties iespējami patstāvīgi. Protams ievērojot visas iepriekš veiktās norunas. Tomēr visam vajadzētu notikt tā, lai mūžībā aizgājušās personas tuviniekiem nebūtu lieki jāuztraucas par pilnīgi neko.

Izvēlētā biroja pārstāvjiem jābūt spējīgiem piedāvāt iespējami plašu pakalpojumu klāstu, kas nodrošinās ātru un ērtu bēru organizēšanu.

Turklāt aizgājēja piederīgajiem nebūs lieki jāuztraucas un jāmeklē visas nepieciešamās lietas. Ir patiešām noderīgi, ja paša izvēlētā biroja piedāvājumā ir, piemēram, bēru vainagi.

Ja ne, tad pakalpojuma sniedzējiem vajadzētu ieteikt labāko risinājumu, kur ātri un bez liekām problēmām, aizgājušās personas tuvinieki varētu iegūt visu nepieciešamo.

Tātad ir ļoti svarīgi, ka bēru pakalpojumi tiek pieņemti no tāda biroja, kas ir pilnībā nodrošināts ar visiem apbedīšanas piederumiem.

Bēru mielasts

Bēru mielasts vienmēr ir bijusi patiesi nozīmīga bēru sastāvdaļa. Tas ir bijis jau kopš seniem laikiem. Un tieši tāpēc ir svarīgi, ka šī tradīcija tiek turpināta arī tagad.

Līdzīgi kā ar apbedīšanas biroja izvēli, arī bēru mielasta rīkotājam ir jāpievērš patiešām liela uzmanību. Saprotams, ka arī šo apbedīšanas daļu vēlamies aizvadīt tieši tā, kā esam to iedomājušies. Pilnīgā mierā, atceroties par mūžībā aizgājušo personu. Šajā situācijā nav vietas nekam tādam, kas šo mieru varētu traucēt.

bēru mielasts

Tāpēc ir svarīgi, ka bēru mielasta rīkotāji ir spējīgi parūpēties par visu nepieciešamo. Arī šos pakalpojumus spēs nodrošināt patiesām daudzi pakalpojumu sniedzēji. Tomēr šī ir ļoti specifiska situācija. Un tāpēc vajadzētu domāt par to, ka izvēle tiek izdarīta par labu kādam, kurš jau iepriekš šādus darbus ir veicis. Tie ir cilvēki, kas pārzin ēdienus, kādus būtu nepieciešams pasniegt bēru mielasta laikā. Un ļoti labi izprot arī visas citas lietas, ka ar to ir saistītas.

Šajos jautājumos vislabāk būtu konsultēties ar jūsu izvēlēto apbedīšanas biroju. Viņi, pavisam noteikti, spēj jums ieteikt pašu labāko variantu, kas ļaus visam notikt tieši tā, kā tam būtu jānotiek.

Principā, ir svarīgi saprast to, ka šādās situācijas vislielākā nozīme ir jāpievērš tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas attiecīgajā nozarē darbojas jau salīdzinoši ilgu laiku. Tas dos pārliecību par to, ka šis darbs netiek darīts tikai un vienīgi tāpēc, lai gūtu vieglu peļņu.

Jo šajā nozarē ir jādarbojas cilvēkiem, kas tik tiešām vēlas sniegt nepieciešamo atbalstu citiem, tādās situācijās, kad tā ir patiesi nepieciešama. Tie ir cilvēki, kuriem šādās situācijās mēs varam uzticēties.

Organizēšana

Organizējot šo ceremoniju, izteikti liela uzmanība ir jāvērš pret izvadītāju. Šī persona būs atbildīga par veiksmīgu ceremonijas norisi, tāpēc izvadītājs jāizvēlas uzmanīgi, izskatot dažādus iespējamos variantus un izvēloties to, kas šķiet patiesi piemērotākais.

Izvēloties izvadītāju nozīmīgu lomu spēlē sarunas ar šo cilvēku. Tas ļaus labāk izprast šīs personas būtību un to vai šis izvadītājs būs piemērots mūžībā aizgājušajai personai.

Kad šķietami piemērotākais izvadītājs ir atrasts, būtu nepieciešams atkārtoti satikties un pārrunāt ceremonijas gaitu, kā ari to, ko izvadītājs runas laikā varētu pateikt par aizgājēju.

Ko īsti teikt? Miniet dažādus svarīgus faktus par aizgājēju, kas vislabāk raksturo šo personu un kas bijis patiesi svarīgi viņa dzīves laikā.

Ja izvēlēsieties pareizo izvadītāju, bēru dienā varēsiet būt droši, ka pati bēru ceremonija būs tieši tādu, kādu aizgājušais cilvēks būtu pelnījis. Turklāt runas laikā tiks pateikts tikai un vienīgi viss nepieciešamais un nekas netiks jaukts ar izdomātiem faktiem.

Lai gan par veiksmīgu bēru ceremonijas norisi atbild jūsu izvēlētais pakalpojuma sniedzējs, ieteicams jau laicīgi padomāt par vēlamo bēru mūziku.

Ja vēlmes nav saistītas ar neko ļoti specifisku, piemērotu mūziku pratīs izvēlēties arī ceremonijas rīkotāji. Tomēr ja aizsaulē aizgājušās personas tuvinieki apzinās, ka bērēs būtu jāskan kādai ļoti specifiskai mūzika, par to jāpadomā laicīgi un par to jāinformē ari rīkotāji un izvadītājs, kas ļaus visiem labāk pieskaņoties notiekošajam.

Ja zini, ka tieši tādas atvadas vēlētos pats aizgājējs, nebaidieties izmantot arī dzīvo mūziku. Tā ir ierasta prakse visā pasaulē, kas bērēm piešķir īpašu noskaņu un liek aizmirst par visām sērām, liekot saprast to, ka aizgājējs pavisam vienkārši ir devies uz labāku dzīves vietu.

Pats galvenais ir tas, ka pilnīgi viss tiek darīts pēc vislabākās sirdsapziņas. Ļoti svarīgi, ka tuvinieki dara visu iespējamo, lai iespēju robežās tiktu izpildītas visas aizgājēja vēlmes, tādā veidā izrādot patiesu cieņu pret mūžība aizgājušo personu.

Parūpējieties par visu nepieciešamo laicīgi, lai pēc bērēm nebūtu jāsadzīvo ar dažādiem pārmetumiem, par to, ka kaut kas ir bijis izdarīts pilnīgi necienot aizgājēju.

ziedi

Apbedīšanas pakalpojumi Rīgā

Kā jau minēts, apbedīšanas ceremonija un atvadas no kāda tuvinieka ir process ar kuru, kaut tikai vienu reizi dzīvē nākas saskarties ikvienam no mums. Un šādos brīžos patiesi noderīgs ir profesionālu cilvēku sniegtais atbalsts, kas garantē cieņpilnu atvadu no mūžībā aizgājušās personas organizēšanu.

Apbedīšanas pakalpojumi cenas ir pieejami ļoti plašā klāstā, tomēr ir pat ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka patiesi kvalitatīvus pakalpojumus nodrošina vien neliels skaits bēru ceremoniju organizators.

Darbojoties lielas konkurences apstākļos šiem uzņēmumiem ir jānodrošina patiešām krāšņu, veiksmīgi notiekošu un visām klientu vēlmēm atbilstošu bēru ceremoniju noorganizēšana.

Turklāt šie uzņēmumi darbojas arī ārpus Rīgas pilsētas robežām, kas nozīmē, ka arī citur Latvijā vai atsevišķos gadījumos pat ārzemēs notiekošās bēres ir iespējams uzticēt rīkot tieši Rīgā atrodamo apbedīšanas biroju darbiniekiem.

Apbedīšanas pakalpojumu cenas noteikti ir augstākas nekā citur Latvijā, tomēr ikviens klients saņems īpašu apkalpošanu un tiks izpildītas visas mūžībā aizgājušās personas tuvinieku vēlmes.

Tieši tāpēc arī ir ieteicams izmantot šo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās iespējas, jo  klienti saņems garantiju, ka viss process noritēs bez liekām problēmām un tiks organizētas atvadas, kas paudīs visdziļāko cieņu pret katru aizsaulē aizgājušo personu.

Pilnībā sertificēta darbība nodrošinās izvairīšanos no nevēlamām problēmām un ļaus ātri un veiksmīgi nokārtot visas nepieciešamās formalitātes.

Transportēšana

Mūžībā aizgājušās personas ķermeņa transportēšana ir viena no sarežģītākajām, pienācīgas apglabāšanas procesa sastāvdaļām. Tieši tāpēc, iespējami lielai, savu klientu ērtības nodrošināšanai, visi kvalitatīvie bēru organizatori nodrošina profesionālus transportēšanas pakalpojumus.

Dažādi biroji piedāvā atšķirīgas mirušo personu ķermeņu transportēšanas iespējas. Vispieprasītākais ar transportēšanu saistītais pakalpojums ir mirušo personu ķermeņu pārvietošana pilsētas robežās. Proti, šī ķermeņa nogādāšana no kādas noteiktas vietas līdz morgam un no morga līdz izvēlētajai apbedīšanas vietai. Līdz ar to šo pakalpojumu piedāvā ikviens, kvalitatīvs bēru organizēšanas pakalpojuma sniedzējs.

Drošai mirušās personas ķermeņa transportēšanai tiek izmantoti sertificēti katafalki, turklāt labākie pakalpojuma sniedzēji nodrošina darbu bez starpniekiem, kas varētu radīt liekas problēmas.

Tas arī garantē visu normatīvo prasību ievērošanu, kas nozīmē, ka viss process varēs noritēt veiksmīgi. Papildus transportēšanas pakalpojumiem tiek piedāvāts izmantot nesējus, kas pēc ceremonijas zārku aiznesīs līdz kapavietai.

Šī pakalpojuma sniedzēji, visbiežāk nodrošinās arī mirušo cilvēku ķermeņu pārvietošanu ārpus pilsētas robežām. Tātad, apbedīšanu būs iespējams veikt jebkurā Latvijas vietā noraudzītos kapos.

Mirušā ķermeņa transportēšana lielākos attālumos ir salīdzinoši sarežģītāka, tāpēc šāda darba veikšanai ieteicams izmantot profesionālus pakalpojuma sniedzējus.

Darbojoties Rīgas pilsētās teritorijā, pakalpojumu sniedzējiem jāveic darbs lielas konkurences apstākļos, kas nozīmē, ka stabilai darbībai ilgtermiņā, ir nepieciešams nodrošināt patiesi augstu darba kvalitāti.

Tas nozīmē, ka izmantojot pakalpojumus, ko sniedz kāds no Rīgā strādājošajiem apbedīšanas birojiem, tiks saņemti augstas kvalitātes pakalpojumi. Tajā skaitā ari mirušā cilvēka ķermeņa transportēšana.

Vissarežģītākā ir mirušā ķermeņa transportēšana no vienas uz citu valsti. Līdz ar to, šādus pakalpojumus klientiem piedāvā vien pāris apbedīšanas organizatori, kas ir saistīts ar ārkārtīgi sarežģīto procedūru.

Tie biroji, kas nodrošina mirušo personu ķermeņu transportēšanu uz vai no citām valstīm, parūpēsies par visu nepieciešamo procedūru veiksmīgu nokārtošanu. Ja mirušo ķermeni jāpārvieto starp blakus esošām valstīm, transportēšanai tiks izmantoti sertificēti katafalki.

Tomēr ja mirušo ķermeni ir jāpārvieto starp attālākām valstīm, ši pakalpojuma sniedzējiem būs pieejamas visas nepieciešamās atļaujas aviopārvadāšanas veikšanai.

Ja jums ir radusies nepieciešamība mirušā ķermeņa pārvietošanai starp valstīm, ieteicams izmantot šādu pakalpojumu pieejamību, jo tā ir saistīta ar daudzu sarežģītu formalitāšu kārtošanu. Nepieciešamības gadījumā par to visu parūpēsies pieredzējuši cilvēki, kas garantēs izvairīšanos no jebkādām problēmām.

Turklāt, ceļā no vai uz citu valsti, tiks nodrošināta pavadošā persona, kas uzraudzīs visu pārvietošanas procedūru. Tiks nodrošināts tas, ka ar zārku apietas maksimāli saudzīgi un, ka neradīsies nekādas liekas kavēšanās situācijas.

Tātad, paredzētajā laikā zārks, pilnībā neskarts tiks nogādāts līdz paredzētajai vietai. Papildus pārvietošanai tiks nodrošināta kvalitatīva morga izmantošanas iespēja.

apbedisanas transports

Bēru mielasts

Bēru mielasti Rīgā tiek piedāvāti ļoti daudzās ēdināšanas iestādēs. Paralēli tam, bēru ceremoniju organizatori piedāvā iespēju noorganizēt šos īpašos mielastus arī klientu, īpaši izraudzītās vietās.

Atvadu mielasti tiek rīkoti ņemot vērā senas un noturīgas tradīcijas, tomēr tos iespējams pielāgot ikviena klienta vēlmēm. Viss, sākot ar ēdienu sarakstu un beidzot ar to vizuālo noformējumu ir brīdi maināms, pakļaujoties klientu vēlmēm.

Cenas

Apbedīšanas pakalpojumu cenas, atkarībā no pakalpojuma sniedzēja svārstās no aptuveni 200 līdz pat vairāk kā 800 eiro. Tas viss ir atkarīgs no ļoti daudziem un dažādiem faktoriem, kas ļoti lielā mērā ietekmē kopējās bēru ceremonijas organizēšanas izmaksas.

Katras atsevišķās sadaļas un nepieciešamā priekšmeta cenas ir ļoti mainīgās un tās tiešā veidā ietekmē katra atsevišķā klienta vēlmes. Tā piemēram zārku cenas ir ļoti mainīgas un tās var svārstīties diapazonā no 100 līdz vairāk kā 600 eiro.

Rīgas krematorija 

Pēcnāves kremācijas iespēja savu popularitāti Latvijā sāka iegūt jau pagājušā gadsimta sākumā, kad arvien lielāks cilvēku skaits izteica vēlmi, par viņu ķermeņa kremāciju pēc nāves, nevis visiem ierasto, klasisko ķermeņa apglabāšanu.

Ņemot vērā šīs tendences pieauguma tempu 1934. gadā tika nolemts par labu krematorijas būvniecībai.

Krematorijas atdzimšana

Padomju varas gados, krematorijas ēka vēl nebija līdz galam uzcelta un šī ēka tika pamesta un pavisam neilgā laikā tika izdemolēta. Šādu stāvokli nepabeigtā krematorija ēka saglabāja līdz pat 1994. gadam.

Līdzīgi kā gadsimta sākumā, ievērojami pieauga cilvēku interese par kremēšanas iespējām pēc nāvēs, kas nozīmēja tikai un vienīgi to, ka Latvijā ir nepieciešamība pēc krematorijas.

Ņemot vērā šo pieaugošo interesi par kremēšanas iespējām, tika pieņemts lēmums par pamestās un izdemolētās ēkas atjaunošanu. Līdz ar to, 1994. gadā tika uzsākti šīs ēkas atjaunošanas darbi un Rīgas krematorija piedzīvoja savu atjaunošanu.

SIA “Rīgas kremācijas centrs – krematorija” kļuva par šīs krematorijas apsaimniekotāju 2006. gadā un veiksmīgi turpina darbību līdz pat šodienai, savā pārziņā uzturot vēsturisko ēku un visu tās ārējo teritoriju.

Vienīgais licencētais pakalpojuma sniedzējs

Likumīgas kremēšanas iespējas Latvijā pieejamas tikai un vienīgi pie šī pakalpojuma sniedzēja. Visiem klientiem tiek piedāvātas vislabākās kremēšanas cenas, kas atkarībā no situācijas var svārstīties no 250 līdz 500 eiro.

Papildus kremācijai tiek piedāvāts liela klāsta, dažādu papildus piederumu iegādāšanās un lietošana, kas ļauj šo atvadu procesu padarīt cieņpilnāku.

Apbedīšanas pabalsts

Cilvēkiem, kas zaudējuši kādu no saviem radiniekiem, ir iespēja saņemt vienreizējas izmaksas pabalstu par tuvinieka nāvi. Pieprasījuma par šī pabalsta iegūšanu ir iespējams iesniegt divpadsmit mēnešu laikā pēc tuvinieka nāves iestāšanās brīža. Par šo laiku tiks uzskatīts tas brīdis, kas atzīmēts personas nāves iestāšanās izziņā.

Par šo pabalstu izsniegšanu pilnībā atbild Latvijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Tātad, sīkākas informācijas iegūšanai, ieteikts vērsties kādā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēm.

Pirms pabalsta pieprasījuma iesniegšanas būtu ieteicams noskaidrot, vai personai, kas šo pieprasījumu iesniedz, tiks izmaksāts šādā veida pabalsts.

Turklāt šis nav viens no tiem pabalstiem, uz kuru pieteikties var ikviens interesents un arī tiesības iegūt to nav gluži ikvienam. Pabalsts par tuvinieka nāvi tiek izmaksāts balstoties tikai un vienīgi uz čekiem, kurus iespējams uzrādīt pabalsta pieteikuma laikā.

Šiem čekiem jābūt saistītiem tikai un vienīgi ar pakalpojumu izmantošanu un piederumu izmantošanu vai iegādi, kas saistīti ar attiecīgā tuvinieka apglabāšanu.

Par ši pabalsta iegūšanu pilnā apmērā jums var palīdzēt parūpēties arī bēru organizatori. Tieši tāpēc šī pakalpojuma sniedzēja izvēle ir tik ļoti svarīga.

Tie ir cilvēki, kas attiecīgajā jomā darbojas jau ilgu laiku, līdz ar ko daudz labāk izprot arī visu formalitāšu kārtošanu. Nebaidieties jautāt pēc palīdzības dažādu neskaidrību gadījumā.